ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I lys av dette er norske virksomheter forpliktet til å være åpne om sin håndtering av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og i egen virksomhet. Det følger av loven at enhver som ønsker det har rett på informasjon om virksomhetens arbeid med dette, samt spesifikk informasjon knyttet til varer eller tjenester. Dette må gjøres ved skriftlig forespørsel.

Thon Partner Hotel Saga er underlagt driftsselskapet Caiano Hotelldrift AS, som igjen er en del av Caiano-konsernet. I forbindelse med åpenhetsloven driftes Thon Partner Hotel Saga lojalt innunder “systemet” til kjeden Thon Hotels. Dette har med arbeid som omhandler menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og leverandørkjeder med mer. Likevel står Caiano Hotelldrift AS som en uavhengig enhet fra kjeden, og jobber derfor også med Åpenhetsloven parallelt for å følge opp, samt påse de punktene som omhandler Åpenhetsloven utover de systemer som benyttes via Thon Hotels overholdes.

Dersom du ønsker å henvende deg til oss for informasjon om vårt arbeid med Åpenhetsloven kan du sende en e-post til hotellets kjedetilknytning i Thon Hotels (sustainability@olavthon.no) eller til hotelldirektør ved Thon Partner Hotel Saga(sindre.stensland@olavthon.no).

Vi oppfordrer deg til å være så tydelig og konkret som mulig i din henvendelse slik at vi kan gi en tilstrekkelig og god besvarelse.

MILJØFYRTÅRN

Vi er som alle franchise og egeneide hotellet i Thon Hotels, miljøsertifisert innunder Miljøfyrtårn, noe som betyr vi har fokus på:

  • Avfallsreduksjon og miljøvennlig avfallshåndtering
  • Energibesparende tiltakt
  • Innkjøp av miljøvennlige produkter
  • Tiltak for bedre arbeidsmiljø
  • Økologisk mat

ENERGI

Caiano Hotelldrift AS(heretter Thon Partner Hotel Saga) jobber systematisk med energireduksjon, og vi har et mål om at energiforhold skal inngå i relevante beslutninger med betydning for energiforbruket. Vi setter oss årlige energimål. Vi har blant annet i lag med gårdeier(Caiano Eiendom AS) utarbeidet EPC rapport for å se på energibesparende tiltak, og iverksatt tiltak ut i fra denne. Med utbedringene som er gjennomført p.t. forventes det en besparelse på 25% årlig besparelse i kWh-forbruk.


PUBLISERINGER